ข่าวสาร

งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นลํ้าสมัย

วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562 ร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นลํ้าสมัยสำหรับการบริหารและวางแผนงานบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต… (Maintenance & Resilience ASIA 2019 Information) ณ  ​BITEC(Bangkok International Trade & Exhibition Centre)