เกี่ยวกับเรา
 
       บริษัท โยโคโซะ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งโดย ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ จบการศึกษาระดับปริญญาด้านการตลาดมหาวิทยาลัยเซริเรียวคานาซาวา ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคานาซาวา ใช้ชีวิตอยู่ประเทศญี่ปุ่น 9 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และได้สานสัมพันธ์กับญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน จึงได้ก่อตั้ง บริษัท โยโคโซะ (ประเทศไทย )จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อมั่น และศรัทธาสูง

       บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีทุนทะเบียนเริ่มต้น 2,000,000 บาท ทะเบียนเลขที่ 0 1055 48016 09 1 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว 41/00359

       บัญชีธนาคาร : ชื่อบัญชี บริษัท โยโคโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
                             ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช
                             เลขที่บัญชี 595-2-03080-0
                             ประเภท   ออมทรัพย์
 
บริการ :
จัดทัวร์เพื่อการศึกษาประเทศญี่ปุ่น
งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
 
รับแปลเอกสารภาษาไทย-ญี่ปุ่น
ให้คำปรึกษาเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นทุกระดับ
 
ให้บริการงานล่าม ไทย-ญี่ปุ่น
เจรจาการค้าการลงทุนทางธุรกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
 
ปัจจุบันเป็นสมาชิกองค์กรต่าง ๆ ดังนี้:
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 144
 
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 42-231
 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เลขที่ 109-0718
 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) : ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ