ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท โยโคโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
YOKOSO (THAILAND) CO., LTD.
รายละเอียดธุรกิจ
************
ที่อยู่
29/22 หมู่บ้านปิ่นมณี หมู่ 4 ตำบลปากนคร อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วันที่ก่อตั้ง
1 กุมภาพันธ์ 2548
ทุนจดทะเบียน
THB 2,000,000