แปลเอกสาร/ล่าม
        บริษัท โยโคโซะ(ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้บริการด้านการแปลเอกสารและจัดส่งล่ามในภาษาญี่ปุ่น-ไทย ทั่วประเทศทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทีมงานนักแปลและล่ามผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ทำงานด้านการแปลภาษาและ ล่ามเป็นวิชาชีพโดยตรงมากว่า 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้นักแปลและล่ามของเราบางท่านเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในสถาบันการอุดม และนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศญี่ปุ่น และบางท่านเป็นอาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาการแปลและล่ามในมหาวิทยาลัยรัฐบาล ชั้นนำของไทยโดยเฉพาะ หรือเคยทำงานในสำนักงานกฎหมายชั้นนำระดับประเทศ

        นอกจากนี้ทีมงานนักแปลของบริษัท โยโคโซะ(ประเทศไทย) จำกัด  จำนวนมากที่มีความรู้ความสามารถ ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ บริหาร การตลาด การเงิน การบัญชี กฎหมาย วิทยา ศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งประกอบไปด้วยนักแปลผู้มีประสบการณ์ชาวไทยและ ชาวญี่ปุ่น เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่การแปลของเราได้รับความไว้วางใจให้ ดำเนินการแปลเอกสารใน ภาษาญี่ปุ่นให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ชั้นนำจำนวนมาก เช่น รัฐบาลไทย โรงเรียนการบินญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฟุกุอิ โรงเรียนYANAGAWA บริษัท สะวะยะ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทเอกชนชั้นนำอื่น ๆ ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
   
        บริษัท โยโคโซะ(ประเทศไทย) จำกัด ระลึกเสมอว่าไม่มีงานแปลชิ้นใดเล็กเกินไปสำหรับเรา ไม่ว่าคุณจะมีเพียงจดหมายส่วนตัวเพียงหนึ่งฉบับหรือเอกสารคู่มือต่างๆที่มีจำนวนหลายร้อยหน้าก็ตาม เราจะส่งมอบผลงานแปลคุณภาพแก่ทางผู้ใช้บริการเท่านั้นโดยที่งานแปลทุกชิ้นจะได้รับการแปล อ่านทบทวน ตรวจสอบ แก้ไข และเรียบเรียงการใช้ถ้อยคำต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานแปลที่ออกมามีคุณภาพสูงที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน
        รับต้นฉบับจากผู้ใช้บริการ
        ตรวจสอบต้นฉบับงานแปล รูปแบบ และข้อกำหนดต่างที่กำหนดโดยผู้ใช้บริการ
        คัดเลือกนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญงานแปลในสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ
        นักแปลท่านแรกดำเนินการแปล
        ฝ่ายพิสูจน์อักษรหรือนักแปลท่านที่สอง รับงานจากนักแปลท่านแรกมาเพื่อตรวจสอบคำแปลว่ามีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยตรวจสอบถึงการถ่ายทอดความหมายจากต้นฉบับ สำนวนที่ใช้ในการแปล คำสะกดและตกหล่นใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

        ด้วยขบวนการขั้นตอนการควบคุมคุณภาพงานแปลอย่างเข้มงวดดังกล่าว ข้างต้น เราจึงมั่นใจได้ว่าผลงานแปลที่ดำเนินการแปลจากบริษัทของเรานั้นมีความถูกต้องแม่นยำสูงสุดก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการ
 
ภาษาไทยให้บริการ ..
       แปลภาษาไทย เป็นภาษาญี่ปุ่น / ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทย
       แปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาญี่ปุ่น / ภาษาญี่ปุ่น เป้นภาษาอังกฤษ

อัตราค่าแปล
       หน้าละ 650 -900 บาท ตามความอยากง่ายของเนื้อหาที่แปล

สนใจรับบริการ ติดต่อได้ที่ 0-7532-3169